Bettine Vriesekoop clinic op jouw club!

 

Bettine Vriesekoop, Nederlands bekendste tafeltennisster, is ambassadeur van de Nederlandse Tafeltennisbond.
In het meerjarenbeleidsplan van de tafeltennisbond: “Tafeltennis beweegt” is veel aandacht voor vitaliteit. Tafeltennis is een sport die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat racketsporten, waaronder tafeltennis, bijdragen aan een langer en gezonder levensperspectief. Tafeltennis is een spel waar veel mensen plezier aan beleven. Dat is wat Bettine wil en kan overbrengen aan de groep mensen die nog niet actief tafeltennist. Bettine zet zich in voor projecten op het gebied van tafeltennis & gezondheid en geeft daarom clinics bij o.a. de verenigingen.

De stimuleringsregeling voor verenigingen die we in 2019 hebben gehanteerd zetten we ook in 2020 voort! Verenigingen kunnen een clinic van Bettine Vriesekoop tegen een kleine eigen bijdrage bij ons aanvragen, de landelijke NTTB organisatie neemt de overige kosten van deze clinic op zich. Om die reden zijn er enkele voorwaarden aan de inzet van Bettine verbonden.


Opzet clinic
: In grote lijnen ziet de clinic er als volgt uit:

  • Opening en welkom
  • Presentatie Bettine. Over haar rol als ambassadeur, China en tafeltennis als gezondheidsport
  • Aan de slag in de zaal!

Meer info