Accommodatievraagstukken zijn meestal ingewikkelde projecten. Er komt veel bij kijken voordat uiteindelijke een nieuwe of verbouwde accommodatie gereed is. Specialistische ondersteuning is daarbij erg gewenst.

De Nederlandse Tafeltennisbond is één van de weinige sportbonden met een eigen accommodatiespecialist. Peter van Mil heeft jarenlang gewerkt als architect en ondersteunt tafeltennisverenigingen bij alle vragen die betrekking hebben op accommodaties.